Bærekraft, innovasjon og teknologi

Dalane Energi skal bidra til et mer bærekraftig samfunn i Dalane-regionen. Som en sentral aktør innen produksjon og distribusjon av energi, mener vi at dette er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Dalane Energi har også med sin over 100 år lange tradisjon innen energiproduksjon, en unik kompetanse og erfaring som vi ønsker å bruke til felleskapets beste.

FNs klimamål gir klare målsettinger for en bærekraftig utvikling der energi er en vesentlig innsatsfaktor. Vi har valgt å sette søkelys på følgende bærekraftsmål:

FN's Bærekraftmål 7

Bærekraftsmål nr. 7
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

FN's Bærekraftmål 9

Bærekraftsmål nr. 9
Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

FN's Bærekraftmål 11

Bærekraftsmål nr. 11
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

FN's Bærekraftmål 12

Bærekraftsmål nr. 12
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

FN's Bærekraftmål 13

Bærekraftsmål nr. 13
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

FN's Bærekraftmål 17

Bærekraftsmål nr. 17 
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Et av våre bidrag for å nå disse målene er å videreutvikle et fornybart lokalsamfunn og en region som utnytter potensialet i å være et senter for fornybar kraftproduksjon i form av vind og vann. Ren energi er en grunnpilar i samfunnet og vi skal de neste tiårene omstille oss fra et fossilt energibehov til et 100 prosent fornybart samfunn. For å oppnå dette trengs det nytenkning og innovasjon. Dalane Energi tar en aktiv rolle til innovasjon og teknologiutvikling i vår region. Derfor er vi direkte involvert i flere prosjekter innen produksjon av nye former for energibærere som hydrogen og ammoniakk.

Dalane Energi har et mål om å være en del av et bærekraftig næringsliv. I det daglige betyr dette at vi leter etter mer bærekraftige måter å utnytte eksisterende ressurser på. Gjennom vår sertifisering som miljøfyrtårn har vi identifisert flere forbedringsområder med konkrete mål om reduksjon i klimaavtrykk. Dette gjelder transportløsninger, innkjøpsavtaler, valg av leverandører og valg av miljøvennlige løsninger og produkter.

Gjennom vårt engasjement i regional næringsutvikling vil vi jobbe for at Dalane-regionen skal ta en posisjon i å utnytte den fornybare energien som produseres til lokal verdiskaping. Dette er et viktig bidrag for å skape vekst og muligheter for arbeidsmarkedet i Dalane og Rogaland.

Selskaper i Dalane Energi-konsernet

Visjon og målsetting

Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. Dette skal vi få til gjennom å yte høy grad av service, levere en effektiv drift, bygge kompetanse og gjennom dette skape vekst og varige verdier.

Dalane Lyspunkt

– er et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene. Midler fra Dalane lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.