Eierforhold

Dalane Energi er eid av kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, og utbyttet kommer alle innbyggerne og besøkende til gode.

Dalane Energi AS er et fullt ut offentlig eid selskap som er lokalisert i Dalane. Selskapet betaler årlig tilbake et økonomisk utbytte til eierkommunene basert på det økonomiske resultatet. Dette er frie inntekter som kommunene bruker til skole, helse og andre kommunale tilbud.

Ved overgangen til aksjeselskap i 2016 ble eierforholdet fastsatt basert på innbyggertallet i kommunene per 01.01.2016. Tidligere praksis var at eierforholdet ble justert med jevne mellomrom for å ta hensyn til befolkningsutviklingen i de enkelte kommuner.

Dalane Energis øverste myndighet er Generalforsamlingen. Selskapet ledes av et styre som har 7 medlemmer. Den daglige driften står under ledelse av administrerende direktør. Dalane Energi har sitt kontor i Egersund.

De fire eierkommunene har i snitt hatt et totalt utbytte på 17 millioner i året de tre siste årene. Utdelingen fordeles etter kommunenes eierandel.

SPONSORPROGRAM

Dalane Lyspunkt

Dalane Lyspunkt er et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene. Midler fra Dalane Lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.

Selskaper i Dalane Energi-konsernet