Strømproduksjon siden 1905

Dalane Energi har en lang og stolt historie. Vi har i mer enn 100 år produsert strøm for innbyggerne i Dalane. Vi har derfor nok troverdighet til å fremstå som en trygg leverandør av de tjenestene vi tilbyr.

Ideen til det første kraftverket ble skapt på verdensutstillingen i Paris i 1889 der kjøpmann og seilskutereder Theodor Nordaas fikk se det nyeste innen elektrisitet. Den 25. november 1905 hadde Nordaas bygget ferdig gamle Øgreyfoss kraftstasjon i utkanten av Egersund. Selv om det var bygget kraftforsyning til industri i Dalane kommunene årene før dette, var Øgreyfoss den aller første etableringen av energiforsyning til allmenn benyttelse i Egersund og Rogaland. Dette var starten på det selskapet som i dag utgjør Dalane Energi.

Utover på 1900-tallet ble det bygget ut elektrisitetsverk i de ulike kommunene i Dalane. Flere ble slått sammen gjennom kommunesammenslåingen på 60-tallet, og i 1977 ble elektrisitetsverkene i de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal slått sammen. Den 1. januar 1978 ble Dalane Elverk etablert. 22 år senere, i januar 2000, ble selskapsnavnet endret til Dalane Energi og organisert som et interkommunalt selskap (IKS), eid av de samme fire Dalane-kommunene.

Dalane Energi IKS besluttet i juni 2016 å foreta en omdanning av selskapsform til aksjeselskap gjennom opprettelsen av det nye morselskapet Dalane Energi AS, fortsatt eid av de fire Dalane-kommunene. Som et resultat av denne prosessen ble Dalane Kraft og Dalane Nett (nå Enida) opprettet som egne selskap under Dalane Energi-paraplyen.

Konsernet består av flere heleide datterselskap og flere tilknyttede selskap, med ulik eierdeling.

Konsernet dekker i dag alle områder innen produksjon, distribusjon og salg av elektrisk energi. 

Selskaper i Dalane Energi-konsernet