Styre og ledelse i Dalane Energi

Oversikt over styret og ledelsen i Dalane Energi.

Ledelse

Idar Sønstabø

Administrerende direktør
Dalane Energi AS

Telefon:
+47 481 59 294

Rune Hetland

Daglig leder
Dalane Kraft AS

Telefon:
+47 952 68 004

Odd Åsbjørn Ousdal

Daglig leder (konstituert)
Enida AS

Telefon:
+47 907 68 424

Stig Fardal

Daglig leder
Dalane Energisalg AS

Telefon:
+47 911 84 464

Rosita R. Ågesen

Økonomisjef
Dalane Energi AS

Telefon:
+47 906 12 314

Arild Stapnes Johnsen

Leder for teknologi og utvikling
Dalane Energi AS

Telefon:
+47 907 01 112

Styremedlemmer

Ivar Rusdal

Styreleder

Tone Vaule

Styrets nestleder

Trond Arne Pedersen

Styremedlem

Cathrine Godal Brunvoll

Styremedlem

Helge Hamre

Styremedlem

Odd Å. Ousdal

Styremedlem – ansattes representant

Cathrine Kjønnø Johansen

Cathrine Kjønnø Johansen

Styremedlem – ansattes representant

SPONSORPROGRAM

Dalane Lyspunkt

Dalane Lyspunkt er et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene. Midler fra Dalane Lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.

Selskaper i Dalane Energi-konsernet