Dalane Lyspunkt

Som strømkunde av det folkeeide Dalane Energi nyter du godt av mer enn bare konkurransedyktige strømavtaler.

Dalane Energi eies av kommunene Bjerkreim, Sokndal, Lund og Eigersund. Utbytte til Dalane Energi blir fordelt på de fire kommunene. Fordelingen er beregnet etter kommunenes eierandel i selskapet. De fire eierkommunene har i perioden 2010–2020 mottatt 125 millioner kroner i utbytte. I snitt utgjør dette 11,4 millioner kroner i året.

Et styrket samhold

Sponsing av lokale lag og foreninger har i flere år vært en del av Dalane Energi. I 2016 ble Dalane Lyspunkt opprettet. Dalane Lyspunkt støtter organisasjoner, arrangementer og aktiviteter innenfor idrett og kultur myntet på barn og ungdom i hele Dalane-regionen. Vi har stor tro på at støtte til slike formål skal bidra til å styrke samholdet og binde de fire kommunen tettere sammen.

Energi er framtid. Energi er muligheter. Energi finnes overalt i regionen vår. Blant annet i form av aktiviteter for og med barn og ungdom. Dalane Energi sponser tiltak som fremmer rekruttering blant unge. I søknaden vektlegges tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Dalane-regionen. Strømselskapet vil bidra til trygge oppvekstsvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Dalane Lyspunkt ønsker å gi en hjelpende hånd til de gode kreftene som legger ned et viktig arbeid for lokalsamfunnene i regionen vår. Sponsingen gis til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som er i tråd med våre retningslinjer. Sponsorobjektet skal ha en aktivitet, eller et virke, som i størst mulig grad støtter opp om vår visjon og våre verdier.

Om Dalane Lyspunkt

Dalane Energi ønsker og være med å bidra til å opprettholde tilbud og muligheter i regionen vår, og derfor har vi opprettet «Dalane Lyspunkt». Dette er vårt sponsoropplegg for å gi tilbake, der vi to ganger i året deler ut sponsormidler til lokale lag, foreninger, organisasjoner og aktiviteter i de fire Dalane-kommunene.

Hvem kan søke?

Midlene fra Dalane Lyspunkt gis til lokale lag, foreninger, organisasjoner og aktiviteter i regionen vår. Søkeren kan være en kontaktperson fra disse, eller en enkeltperson som arrangerer samlinger/aktiviteter for barn og unge. Kravet for å søke er at du må holde til i en av de fire Dalane-kommunene.

Dersom dere søker om støtte til skiltreklame eller ønsker å inngå en sponsoravtale, eller søker støtte til humanitært arbeid hovedsakelig i nærmiljøet eller katastrofehjelp og lignende til utlandet, bes du sende inn søknaden via søknadsskjemaet nederst på siden.

Dersom du søker for lokale lag, foreninger eller organsisasjoner kan du også sende inn søknaden via søknadsskjemaet nederst på siden.

Søknadsskjema

Søk om sponsormidler fra Dalane Energi

  Informasjon om lag/forening:

  Kontaktperson:
  Om oss

  Dalane Energi har en lang og stolt historie og ønsker å fremstå som en trygg leverandør av de tjenestene vi tilbyr.

  Disse ble sponset

  Dalane Energi støtter et mangfold av lag og foreninger i lokalområdet, deriblant Moi Idrettslag, Eigersunds Idrettsklubb og Eiger Fotballklubb. I tillegg har vi avtale om skiltreklame med en rekke idrettslag.