Vi skal bli Rogalands
beste energiselskap

Leter du etter informasjon om strømbrudd eller problemer med strømnettet?

Dette er Dalane Energi

Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. Dette skal vi få til gjennom å yte høy grad av service, levere en effektiv drift, bygge kompetanse og gjennom dette skape vekst og varige verdier.

Dalane Energi er et konsern bestående av Dalane Kraft, Dalane Energisalg, Enida, Altifiber, Rogaland Industrinett, Skina, Egersund Landstrøm og Dvergfossen Kraft. Dalane Kraft driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg med strømsalg, mens Enida drifter og vedlikeholder hele strømnettet i de fire Dalane-kommunene.

SPONSORPROGRAM

Dalane Lyspunkt

Dalane Lyspunkt er et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene. Midler fra Dalane Lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.

Selskaper i Dalane Energi-konsernet

Samfunnsansvar

 Med fokus på innovasjon og teknologi jobber Dalane Energi målrettet for å ta en grønnere retning. Dalane Energi sponser tiltak som fremmer rekruttering blant unge. 

Jobb i Dalane Energi

I fremtiden trenger vi arbeidskraft i fagområder innen montør, prosjektledelse, salg, markedsføring og porteføljeforvaltning. Våre fagfelt er økonomi/administrasjon, salg & markedsføring, design, kraftproduksjon og montører som vedlikeholder infrastrukturen i Dalane-kommunene. 

4

Eierkommuner

56 MILL.

Driftsresultat

62

Ansatte

Nøkkeltall fra Dalane energi konsernet
Tall per 31.12.2021