Vi skal bli Rogalands
beste energiselskap

Leter du etter informasjon om strømbrudd eller problemer med strømnettet?

Dette er Dalane Energi

Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. Dette skal vi få til gjennom å yte høy grad av service, levere en effektiv drift, bygge kompetanse og gjennom dette skape vekst og varige verdier.

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft, Dalane Energisalg, Enida, Altifiber, Rogaland Industrinett, Skina, Egersund Landstrøm og North Sea Energy Park. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, mens Enida AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.

SPONSORPROGRAM

Dalane Lyspunkt

Dalane Lyspunkt er et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene. Midler fra Dalane Lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.

Selskaper i Dalane Energi-konsernet

Samfunnsansvar

 Med fokus på innovasjon og teknologi jobber Dalane Energi målrettet for å ta en grønnere retning. Dalane Energi sponser tiltak som fremmer rekruttering blant unge. 

Jobb i Dalane Energi

I fremtiden trenger vi arbeidskraft i fagområder innen montør, prosjektledelse, salg, markedsføring og porteføljeforvaltning. Våre fagfelt er økonomi/administrasjon, salg & markedsføring, design, kraftproduksjon og montører som vedlikeholder infrastrukturen i Dalane-kommunene. 

4

Eierkommuner

148 MILL.

Driftsresultat

66

Ansatte

Nøkkeltall fra Dalane energi konsernet
Tall per 31.12.2022