Visjon og målsettinger

Dalane Energi kan aldri bli det største energiselskapet i Rogaland, men vi kan bli det beste.

Vår strategi er å vokse som regionalt energiselskap gjennom organisk vekst og teknologisk utvikling. Dette krever tålmodighet, langsiktig planlegging og stor arbeidsinnsats. Vår visjon er fortsatt å bli Rogalands beste energiselskap.

Hva legger vi i dette?

I 2016 la vi en ny strategi der vi definerte fire områder hvor vi skal levere på topp nivå.

Vi yter høy grad av service

De viktigste faktorene for at kundene opplever Dalane Energi som et serviceinnstilt selskap, er kompetente ansatte som er stolte av jobben sin og alltid leverer det lille ekstra. Lokal tilstedeværelse og kunnskap gjør at vi kan møte våre kunder der de er, med de utfordringer som oppstår. Å ha god, relevant informasjon lett tilgjengelig, for både kunder og samarbeidspartnere, er et annet viktig moment. Vi er her for å serve kundene våre, og skal gjøre det med et smil.

Vi leverer effektiv drift

Vi oppnår dette gjennom en sunn bedriftskultur der de riktige holdninger og verdier preger de ansatte. Å sikre en god og sikker arbeidsdag ved å lojalt følge Dalane Energi sin HMS- og kvalitetspolitikk, bidrar til lavt sykefravær og et godt arbeidsmiljø, der ansatte kan gjøre det de er best til, nemlig å gjøre jobben sin. Vi skal drive proaktiv planlegging og bruke våre ressurser best mulig, utfordre tidstyver og tilpasse oppgaver til behov. Der det er mulig vil automatisering av oppgaver innføres – uten at vi skal fjerne den menneskelige faktoren der den trengs.

Vi bygger kompetanse

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Dalane Energi skal være en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass, hvor våre ansatte alltid har mulighet for utvikling, kompetanseheving og videreutdanning. Det er også viktig å utnytte fordelene med å være et mellomstort selskap, med korte beslutningsveier og god utveksling av erfaring og kompetanse på tvers i bedriften. Vi skal ha søkelys på vår kjernevirksomhet, og tilby fremtidsrettede løsninger til våre samarbeidspartnere og eiere, samt identifisere muligheter for positive partnerskap og allianser der vi ser muligheten for det.

Vi skaper vekst og varige verdier

Gjennom innovasjon og effektive prosesser, med konsekvent økonomi- og risikostyring og gode kost/nytte-vurderinger, skal vi sørge for at selskapet har en kontinuerlig forbedring. Dalane Energi ønsker å være en pålitelig drivkraft og solid støttespiller for regionen. En konstruktiv og tett dialog med eierkommunene er viktig for oss, for å finne felles interessepunkt. Vi skal utnytte de rettigheter og muligheter vi har for å skape mer fornybar energi i regionen.

Sammen skal vi skape Rogalands beste energiselskap!

«Dalane Energi skal være en attraktiv
og fremtidsrettet arbeidsplass».
IDAR SØNSTABØ

SPONSORPROGRAM

Dalane Lyspunkt

Dalane Lyspunkt er et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene. Midler fra Dalane Lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.

Selskaper i Dalane Energi-konsernet

Samfunnsansvar

 Med fokus på innovasjon og teknologi jobber vi målrettet for å ta en grønnere retning. Dalane Energi sponser tiltak som fremmer rekruttering blant unge.

Jobb i Dalane Energi

I fremtiden trenger vi arbeidskraft i fagområder innen montør, prosjektledelse, salg, markedsføring og porteføljeforvaltning. Våre fagfelt er økonomi/administrasjon, salg & markedsføring, design, kraftproduksjon og montører som vedlikeholder infrastrukturen i Dalane-kommunene. Send inn åpen søknad her.