Selskaper i konsernet

Dalane Energi er et konsern bestående av Dalane Kraft, Dalane Energisalg, Enida, Altifiber, Rogaland Industrinett, Skina, Egersund Landstrøm og Dvergfossen Kraft. Dalane Kraft driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg med strømsalg, mens Enida drifter og vedlikeholder hele strømnettet i de fire Dalane-kommunene.

Dalane Energisalg selger strøm og relaterte tjenester til privat og bedriftsmarkedet i hele Norge, med spesielt fokus på Sør-Vest Norge.

Dalane Kraft driver virksomhet relatert til produksjon og levering av energi og energiløsninger samt kommunikasjon. Selskapet eier og drifter småkraftverk, og er en av Norges ledende aktører innen driftseffektivisering av vannkraft.

Enida står kort og godt for Energinett i Dalane, og det er vi som har ansvar for strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen. Vi jobber for å drifte nettet på best mulig måte for å forebygge mot strømutfall, og tilby hjelp og service til våre kunder. 

Skina er eid av Dalane Energi og Jæren Everk med formål om å ha ansvar for drift og utbygging av gatelys og tilhørende infrastruktur i eierkommunene. Skina har ansvaret for veilys i store deler av Dalane og på Jæren. 

Rogaland Industrinett AS har som formål å tilrettelegge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for kraftkrevende industri i Rogaland. 

Altifiber strekker seg fra Dalane i Rogaland og til store deler av Agder. Sammen med lokale fagfolk bygger vi fiber i byen din, nabolaget ditt, huset ditt. 

North Sea Energy Park er en 250 hektar næringspark, planlagt for kraftintensiv industri slik som datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og
landbasert fiskeoppdrett.

Man ønsker fra Egersund Landstrøm sin side å fremforhandle langsiktige kundeavtaler, som vil komme kunden til gode. I form av sparte driftskostnader, ift bruk av dieselbasert havne-generator kraft ombord.