Forside » Om Dalane Energi » Innkjøpsrutiner

Innkjøpsrutiner

Innkjøp for Dalane Energi

Med bakgrunn i den kommunale status er Dalane Energi underlagt offentlige forskrifter, og for vårt virke spesielt forsyningsforskiften. Denne angir retningslinjer for hvordan en anskaffelse skal foregå.

Krav til konkurranse

”En anskaffelse til det offentlige skal så langt det er mulig være basert på konkurranse”.

Følgende prinsipper ligger til grunn for regelverket:

    • Krav til konkurranse
    • Forholdsmessighet
    • God forretningsskikk
    • Likebehandling av leverandører, objektive og ikke-diskriminerende kriterier
    • Forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen

Generelt skal alle anskaffelser over 3,1 millioner kroner (eks. mva) for vare og tjenestekontrakter (terskelverdi) være lyst ut offentlig og anbudsprosessen skal oppfylle visse formelle krav. Alle slike utlysninger for Dalane Energi går ut gjennom Sellihca.

Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

Anskaffelser under terskelverdi skal også baseres på konkurranse, men her er det frivillig å lyse ut. Konkurransen kan gjennomføres ved å lyse ut i lokalpresse, kontakte leverandører med brev, e-post, eller telefon for å få konkurrerende tilbud osv.

For oversikt over kommende forespørsler for Dalane Energi ber vi dere om å ringe innkjøpsansvarig Ingrid Gjerdseth på 950 82 374 eller sende en e-post til ig@dalane-energi.no.