Forside » Om Dalane Energi » HMS-målsetting

HMS-målsetting

Dalane Energi har en felles HMS og kvalitetskultur for hele selskapet. God HMS betyr at alle ansatte tar ansvar for egen sikkerhet og helse både i jobb og fritid. Dalane Energi har et ønske og en forventning om at hver enkelt tar dette på alvor.

For å gjøre dette målbart har vi utarbeidet noen forpliktelser som vil hjelpe til med å forstå hva som menes med god HMS og kvalitetskultur:

  • Jeg bidrar til at vi oppnår vår visjon om null skader og ulykker
  • Jeg bidrar til at Dalane Energi er en attraktiv arbeidsplass for meg og mine kollegaer
  • Jeg bidrar til et arbeidsmiljø som er målbevisst, preget av arbeidsglede, samarbeidsvilje, ærlighet og åpenhet
  • Jeg utfører mitt arbeid i henhold til gjeldende lover, forskrifter og inngåtte avtaler
  • Jeg tar vare på natur og miljø gjennom planlegging og utføring av mitt arbeid
  • Jeg yter god service i henhold til mine kunders krav og forventninger
  • Jeg vil gjennom mitt arbeid søke gode løsninger i samarbeid med mine kunder og samarbeidspartnere
  • Jeg leverer kvalitet på mitt arbeid i henhold til våre standarder og prosedyrer
  • Jeg lærer av mine feil og jobber daglig med forbedring og korrigering
  • Jeg bidrar til at selskapet tar del i den innovative utviklingen i samfunnet

Vi er overbevist om at vi gjennom en god HMS og kvalitetskultur, kombinert med innovasjon vil nå vår visjon om å bli Rogalands beste energiselskap.

Egersund April 2019,

Idar Sønstabø, Adm.direktør – Dalane Energi

Arvid Salvelsen Røyneberg, Daglig leder – Dalane Energisalg

Ørjan Vold, Daglig leder – Enida

Rune Hetland, Daglig leder – Dalane Kraft

Fokus på bærekraft

Det blir bare viktigere og viktigere å sette fra seg et så lite avtrykk i naturen som mulig. Det forventes i stadig større grad at bedrifter tar på seg et større bærekraftig ansvar. Dalane Energi tar nå steget videre ved å bli et Miljøfyrtårn.