Forside » Om Dalane Energi » Fakta om Dalane Energi

Fakta om Dalane Energi

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Enida AS og Dalane Energisalg AS. Dalane Kraft AS driver kraftproduksjon, Dalane Energisalg AS med strømsalg, mens Enida AS drifter og vedlikeholder hele nettet i de fire Dalane kommunene.

Dalane Energi ønsker å fremstå som en trygg leverandør av de tjenestene vi tilbyr. Dette gjør vi blant annet gjennom:

    • Tilbyr enkle og lett forståelige produkter, uten skjulte tillegg eller bindingstid
    • Tilstedeværelse i de områdene vi aktivt går inn i gjennom å være synlige på arrangementer, sponsing med mer.
    • Bygger lojalitet gjennom å være åpne og transparente i dialog med kunder

Historien vår er lang og stolt. Den 25. november 1905 hadde kjøpmann og seilskutereder Theodor Nordaas bygget ferdig gamle Øgreyfoss kraftstasjon i utkanten av Egersund. Dette var den aller første etableringen av energiforsyning til allmenn benyttelse i Rogaland, og starten på det selskapet som i dag utgjør Dalane Energi.

Utover på 1900-tallet bygget de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal opp egne kommunale elverk. Den 1. januar 1978 ble disse slått sammen til Dalane Elverk.

22 år senere, i januar 2000, ble selskapet endret til Dalane energi og organisert som et interkommunalt selskap (IKS), eid av de fire Dalane-kommunene.

Dalene energi IKS besluttet i juni 2016 å foreta en omdanning av selskapsform til aksjeselskap gjennom opprettelsen av det nye morselskapet Dalane Energi AS, fortsatt eid av de fire Dalane-kommunene. Dalane Kraft AS og Dalane Nett AS (Enida AS) ble også opprettet.