Forside » Om Dalane Energi » Eierforhold

Eierforhold

Dalane Energi er bevist sitt samfunnsansvar og støtter derfor ulike ikke kommersielle aktiviteter. Vi mener det er vår oppgave å skape bevisthet og interesse rundt fornybar energi og muligheter som ligger i dette. Vi er også en stor næringsaktør i regionen og har stort fokus på å bruke lokale leverandører i størst mulig grad. Vår målsetting er å sammen bygge en sterk region.

Vår visjon er å bli Rogalands beste energiselskap. Dette skal vi klare gjennom våre fire hovedfokus:

 1. Vi yter høy grad av service
 2. Vi leverer effektiv drift
 3. Vi bygger kompetanse
 4. Vi skaper vekst og varige verdier

Dalane Energi AS er et fullt ut offentlig eid selskap som er lokalisert i Dalane. Selskapet betaler årlig tilbake et økonomisk utbytte til eierkommunene basert på det økonomiske resultatet. Dette er frie inntekter som kommunene bruker til skole, helse og andre kommunale tilbud.

Ved overgangen til aksjeselskap i 2016 ble eierforholdet fastsatt basert på innbyggertallet i kommunene pr. 01.01.2016. Tidligere praksis var at eierforholdet ble justert med jevne mellomrom for å ta hensyn til befolkningsutviklingen i de enkelte kommuner. Eierforholdet er nå fast og er som følger:

  • Eigersund kommune 61,43 %
  • Sokndal kommune 13,62 %
  • Lund kommune 13,33 %
  • Bjerkreim kommune 11,62 %

Dalane Energi  ledes av et styre som har 7 medlemmer, hvorav 2 er valgt av selskapets ansatte.

Dalane Energi har i tillegg et eget sponsorprogram kalt Dalane Lyspunkt. Her støtter vi opp om barn og unges aktivitere i nærområdet. Alle innbyggere i Dalane kan søke om støtte. Se mer om dette under.

Dalane Lyspunkt

Energi er framtid. Energi er muligheter. Energi finnes overalt i regionen vår. Blant annet i form av aktiviteter for og med barn og ungdom.

Dette inspirerende mangfoldet ønsker vi i Dalane Energi å bidra til. Derfor har vi opprettet “Dalane lyspunkt” – et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene