Kraftverket som baner veien for fremtiden

Ørsdalen kraftverk er det tiende i rekka til Dalane Kraft – og representerer fremtiden ved å være det mest moderne kraftverket av dem alle.