Ørsdalen kraftverk

40 millioner i utbytte til Dalane-kommunene fra Dalane Energi

25 mar, 2024

– 2023 var et år som gjenspeiler hvilke ambisjoner vi har på vegne av Dalane-regionen, sier Idar Sønstabø, administrerende direktør i Dalane Energi. 

Dalane Energi-konsernet hadde et årsresultat på 83,8 millioner kroner for 2023. Det er en nedgang på 26 prosent sammenlignet med 2022.  

Driftsresultat for konsernet endte på 129,14 millioner kroner. Det er ned om lag 19 millioner fra 2022. 

– 2023-resultatet er et historisk godt resultat for oss. Dette er vårt nest beste resultat. 2022 var et ekstraordinært år, uttaler Sønstabø. 

I 2023 hadde Dalane Energi-konsernet en omsetning på 572 millioner kroner. Det er en nedgang på 347 millioner sammenlignet med rekordåret 2022. 

– Reduksjonen handler primært om stabiliseringen av kraftprisene på et vesentlig lavere nivå enn i 2022, sier han. 

Tall i millioner kroner  2023  2022  
Totale inntekter  572  919  
797070129 148  
Resultat før skattekostnad  134 183  
Resultat etter skattekostnad  84 114  

Fremtidsutsiktene til Dalane Energi er gode, med flere større investeringsprosjekter som skal gjennomføres for å rigge Dalane-regionen for mer grønn omstilling. 

– Dalane Energi skal frem mot 2030 doble sin produksjon av fornybar kraft. Dette skal blant annet gjøres med å bygge ut vannkraftverk på eksisterende fallrettigheter. Nettvirksomheten Enida sine investeringer er knyttet til å bygge mer nett i Dalane-regionen. Det betyr at strømforsyningen til regionen styrkes og gjøres mer robust, forklarer Sønstabø.  

Han peker på at konsesjonssøknaden for den nye kraftledningen til Eigerøy ble sendt til behandling i 2023. Samtidig nærmer prosjektet med oppgradering av regionalnettet fra Kjelland til Svanevann og videre inn til Egersund seg ferdigstillelse. 

– Prosjektet på Svanevann betyr mye for forsyningssikkerheten til innbyggerne i Egersund. Dette er et 60 år gammelt nett som blir styrket og fornyet, sier han. 

Ekstragevinst på salg av kraft på 15,8 millioner 

Inntekter fra kraftproduksjon bidro mest på årsresultatet. Totalproduksjon for produksjonsanlegg som Dalane Kraft AS har eierandeler i var i 2023 på 290 GWh. Det er en økning på nesten 14 prosent i forhold til 2022. Dalane Kraft AS hadde en produksjon på 215 GWh på sine egne anlegg i 2023. Kraftprodusenten klarte bedre priser enn den gjennomsnittlige spotprisen. Prisen i NO2, som er prisområdet for Sør-Norge, var på 90,41 øre/kWh i 2023.  

– Dalane Kraft oppnådde en snittpris på 98,8 øre/kWh. Det er 7,42 øre bedre betalt enn snittprisen. Det ga en ekstragevinst på 15,8 millioner kroner, sier Sønstabø og legger til: 

– Dalane Kraft er spesialister på småkraft, og det gjenspeiler gjennomsnittsprisen som ble oppnådd. Mye av æren skal vårt selvutviklede fjernstyring- og overvåking-system KraftSCADA ha. Det gir oss helt andre forutsetninger for å drive sikker og moderne drift av våre småkraftverk. Driftssystemet har vakt betydelig interesse blant andre kraftprodusenter, og vi har ambisjoner om videre vekst i salg av KraftSCADA, sier Idar Sønstabø. 

To nye kraftverk i Dalane 

I september i fjor ble nye Ørsdalen kraftverk åpnet. Det nye og moderne kraftverket øker den årlige strømproduksjonen i konsernet med sju prosent. I tillegg ble byggingen av Liavatn kraftverk påbegynt. 

– Vi skal fortsette å utvikle nye prosjekter som skal øke produksjonen av fornybar kraft i regionen, sier han. 

– I 2023 satte vi også Egersund og Dalane-regionen på kartet med å være først ut i Rogaland med hydrogenproduksjon på kaikanten. Dette markedet er i vekst, og vi tror at Egersund, sammen med Sokndal, kan bli strategiske knutepunkt for leveranser av grønt hydrogen, spesielt til skipsfarten, sier Sønstabø. 

Historisk høyt utbytte til eierne 

Styret foreslår at det utbetales 40 millioner kroner i utbytte til eierkommunene. Det er 13 millioner mer enn for 2022. Dalane Energi leverer dermed til forventningene fra eierne, og i tråd med den oppgraderte utbytteplanen. 

– Det foreslåtte utbyttet kommer på toppen av eiendomsskatt og konsesjonskraftutbetalinger på til sammen 17,5 millioner kroner i 2023. I tillegg er vi en stor bidragsyter til idrettslag, frivillige organisasjoner og kulturelle arrangementer som beriker Dalane-regionen, sier Sønstabø. 

Det foreslåtte utbytte på 40 millioner kroner fordeles slik:  

Eigersund kommune  24 572 000  
Sokndal kommune  5 448 000 
Lund kommune  5 332 000 
Bjerkreim kommune  4 648 000